banner kop aartsen
071 - 36 169 25

© Aartsen fysio- en manuele therapie - AGV Privacy Wet Voorwaarden
Verzekeraars

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in
Nederland een contractuele overeenkomst. Dit
betekent voor u dat alle geleverde zorg wordt
vergoedt, uiteraard zoveel als in uw aanvullende
verzekering staat aangegeven. U krijgt hierover
dan ook geen nota van ons toegezonden.
Uitzondering hierop zijn mensen die niet verzekerd
zijn voor fysiotherapie, mensen waarvan het aantal
te vergoeden behandelingen is opgebruikt en
mensen die een buitenlandse verzekering hebben.

De tarievenlijst hiervoor hangt in de wachtkamer.
fysiotherapie aartsen