banner kop aartsen
071 - 36 169 25

Welkom op de website
van onze fysiotherapiepraktijk.

Onze praktijk is op het Rederijkersplein gevestigd
sinds 1987.

Door de jaren heen is er in Noordwijk op het
gebied van de fysiotherapie veel veranderd. 
Er zijn veel praktijken bijgekomen en ook de
ontwikkelingen binnen de fysiotherapie hebben
voor verandering gezorgd. Bovendien is er ook
een steeds sterkere invloed van de verzekeraars
op het fysiotherapeutisch handelen.

Binnen deze veranderingen hebben wij getracht
ons te profileren als een praktijk waarbij de
deskundigheid op het gebied van de bewegende
mens in relatie tot zijn/haar omgeving centraal
staat.

Oplossingen om deze relatie te herstellen en
klachten te verminderen zijn, daar geen mens
hetzelfde is, op maat gesneden.
© Aartsen fysio- en manuele therapie - AGV Privacy Wet Voorwaarden